تجربه‌های پراکنده‌ی یک مسعود
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.

خطای Cannot find -lGL - تجربه‌های پراکنده‌ی یک مسعود
تجربه‌های پراکنده‌ی یک مسعود
111.005.00

رفع خطای Cannot find -lGL در استفاده از Qt

بعد از نصب Qt ممکنه زمان اجرا با خطای Cannot find -lGL برخورد کنید. در این حالت باید نصب بودن کتابخونه‌ی libgl-dev بررسی شه.


امتیاز نوشته
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ارسال پیام

نام: *  

پست الکترونیک:

وبگاه:

متن پیام: *

right 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 left

 

سوال:   شش هفت  تا؟    (عدد) تا