تجربه‌های پراکنده‌ی یک مسعود
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.

ابزار Microsoft Solver Foundation - تجربه‌های پراکنده‌ی یک مسعود
تجربه‌های پراکنده‌ی یک مسعود
000.005.00

معرفی ابزار Microsoft Solver Foundation برای حل مسائل مدل‌سازی، شبیه‌سازی ریاضی و بهینه‌سازی

ابزار Microsoft Solver Foundation امکان اجرای شبیه‌سازی‌های ریاضی، مدل‌سازی و حل مسائل بهینه‌سازی با استفاده از بستر Net. رو فراهم می‌کنه. به عنوان مثال می‌تونید با این ابزار هر نوع مساله‌ی بهینه‌سازی خطی رو حل کنید.

    اینجا مثال‌هایی از روش استفاده ذکر شده.


امتیاز نوشته
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ارسال پیام

نام: *  

پست الکترونیک:

وبگاه:

متن پیام: *

right 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 left

 

سوال:   چهار نه  تا؟    (عدد) تا